TZSG Logo

6D5N Xiamen, Zhangzhou, Chaoshan & Yongding Tulou

WTS Travel

Logo WTS Travel
WTS Travel
21 Choa Chu Kang Ave 4 #03-18, Lot One Singapore 689812
+65 6466 xxxx

SGD 768

6 days

Group Tours

wts-malaysia

HIGHLIGHTS

✓ XIAMEN: Gulangyu Island, South Putou Temple, Eight Market

✓ CHAOZHOU: Xiangzi Bridge, Kaiyuan Temple, Chaozhou opera, taste Kung Fu Teain the teahouse of Chaozhou Ancient City, Paifang Street, Guanji Gate Tower. Han Wen Gong Temple

✓ SHANTOU: Mazu Palace, Zhongshan Pavilion

✓ YONGDING: UNESCO World Heritage Site of the Gaobei Hakka Tulou

✓ ZHANGZHOU: Ming & Qing Street

WTS Travel logo
WTS Travel
+65 6466 xxxx

No. of Travellers:

WhatsApp

Similar Listings